ระบบหมุนเวียนโลหิต

  ลองดูการ์ตูนกันก่อนนะครับ

 

ระบบหมุนเวียนเลือด มีหน้าที่สำคัญในการลำเลียงแก๊สออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย และยังทำหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสารอื่นๆจากร่างกายเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด โดยมีน้ำเลือดและเส้นเลือดต่างๆนำไปสู่กระบวนการอื่นๆ

ระบบหมุนเวียนเลือดมีส่วนประกอบสำคัญคือ

1. หัวใจ – เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหมุนเวียนเลือด ทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ลักษณะของหัวใจคนเราจะคล้ายดอกบัวตูมกลับหัว และมีขนาดเท่ากับกำปั้นของตนเอง หัวใจประกอบด้วย กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ภายในหัวใจแบ่งเป็น 4 ห้อง คือ ห้องบนขวาและบนซ้าย กับห้องล่างขวาและล่างซ้าย โดยจะมีลิ้นกั้นในแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

เมื่อหัวใจได้รับเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกาย ผ้นหัวใจห้อง บนขวา แล้วหัวใจจะบีบตัวดันเลือดดำไปสู้ห้องล่างขวา โดยจะมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ เมื่อห้องล่างขวาได้รับเลือดดำจะบีบตัวส่งเลือดดำไปยังปอด ปอดจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และรับออกซิเจน จากนั้นเลือดแดงจากปอดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย ผ่านลิ้นหัวใจขนาดใหญ่ และไหลสู่ห้องล่างซ้าย ห้องนี้เป็นห้องที่มีความแข็งแรงมาก เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องบีบตัวส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

2. หลอดเลือด – เป็นทางลำเลียงน้ำเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
– หลอดเลือดแดง เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดี มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย โดยหลอดเลือดแดงที่ติดอยู่กับหัวใจ เป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่สุดและจะเล็กลงไปเรื่อยๆ
– หลอดเลือดดำ เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดเสีย มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำ จากส่วนต่างๆของร่างกายไปสู่ปอด เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ออกไป และนำแก๊สออกซิเจนเข้ามาสู่กระแสเลือด

3. เลือด – ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สและสารอาหารต่างๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย คนที่โตเต็มวัยจะมีปริมาณเลือดประมาณ 5,000 – 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เลือดประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ส่วนที่เป็นของเหลว หรือ น้ำเลือด มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุด และมีสารอาหาร เอนไซม์และแก๊สอื่นๆ
2. ส่วนที่เป็นของแข็ง คือ เซลล์เม็ดเลือดดำ เซลล์เม็ดเลือดแดง และ เกล็ดเลือด โดยเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมี ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลำเลียงออกซีเจน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s